BDSM – co to je?

BDSM jsou erotické praktiky nebo hraní rolí, které zahrnují otroctví, disciplínu, dominanci a podrobení, sadomasochismus a další související praktiky. Vzhledem k široké škále praktik, z nichž některé provozují i lidé, kteří nepraktikují BDSM, je začlenění do komunity nebo subkultury BDSM obvykle závislé na sebeidentifikaci a sdílené zkušenosti.

Termín BDSM byl poprvé zaznamenán v příspěvku v počítačové síti Usenet v roce 1991 a je interpretován jako kombinace zkratek B/D (bondage a disciplína/dominance), D/S (dominance a submisivita) a S/M (sadismus a masochismus). BDSM je nyní používán jako pojem zahrnující širokou škálu činností, forem mezilidských vztahů a odlišné subkultury. Ve společnosti BDSM obecně vítáni lidé s nestandardními povahovýmy rysy, kteří se ztotožňuje s komunitou; to může zahrnovat cross-dress, úpravu těla, hraní rolí, fetišismus k specifickým látkám (latex, hebvábí) a další.

Činnosti a vztahy v kontextu BDSM jsou charakterizovány účastí na doplňkových, ale nerovných rolích; tj. myšlenka informovaného souhlasu obou partnerů je zásadní. Termíny „submisivní“ a „dominantní“ se často používají k rozlišení těchto rolí: dominantní partner („dom“) přebírá psychologickou kontrolu nad submisivním partnerem („sub“). Rovněž se používají termíny „top“ a „bottom“, přičemž „top“ vede lekci, zatímco a „bottom“ ji přijímá. Tyto dvě sady termínů jsou ale jemně odlišné: například, někdo se může rozhodnout jednat zdola k jiné osobě, například tím, že bičuje, čistě rekreačně, aniž by to mělo za následek psychologickou dominanci druhou osobou, nebo může být nařízeno submisivnímu masírovat dominantního partnera. Přesto ale vedoucí a přijímající nemusí nutně měnit své role.

Zkratky „sub“ a „dom“ se často používají místo „submisivní“ a „dominantní“. Někdy se pro ženu používají termíny „milenka“, „domme“ nebo „domina“, které popisují dominantní ženu, místo rodově neutrálního termínu „dom“. Jednotlivci, jež se mohou měnit mezi submimisivnímí a dominantními – ať už ze vztahu ke vztahu nebo uvnitř daného vztahu – se nazývají „switch“. Přesná definice rolí a sebeidentifikace je v komunitě BDSM běžným předmětem debaty.

zdroj: wikipedie

Next Post

Už víte, co k Valentýnu?

Čt Led 16 , 2020
BDSM jsou erotické praktiky nebo hraní rolí, které zahrnují otroctví, disciplínu, dominanci a podrobení, sadomasochismus a další související praktiky. Vzhledem k široké škále praktik, z nichž některé provozují i lidé, kteří nepraktikují BDSM, je začlenění do komunity nebo subkultury BDSM obvykle závislé na sebeidentifikaci a sdílené zkušenosti. Termín BDSM byl poprvé zaznamenán v […]
sexshop-logo.png

POZOR !

Vstupujete na stránky z erotickým obsahem, vypnutím tohoto okna potvrzujete, že je vám více jak 18 let